Rådgivningsprocessen

Livet är en ständig föränderlig resa, likaså finans & sparmarknaden. För att kunna arbeta framgångsrikt som rådgivare under dessa omständigheter krävs det en plan, kompetens, tid och resurser.

För att kunna uppnå en framgångsrik rådgivning på era investeringar jobbar vi på Nordic Partners metodiskt och konsekvent med en modell i 5 steg. Att följa rådgivningsprocessen anser vi vara av yttersta vikt för att uppnå en långsiktig optimal lösning för dig.

1. Situationsanalys 

Här sker det första personliga mötet mellan kunden och rådgivaren. Tillsammans analyserar vi ert aktuella situation. I detta stadium samlas all fakta in och rådgivaren får även en tydlig bild över din ekonomiska situation, förutsättningar och förväntningar. Allt dokumenteras enligt nuvarande regelverk och normer. Denna information ligger till grund för att kunna presentera en optimal lösning för kunden.

2. Behovsanalys 

Nu när klientens personliga och finansiella mål fastställts och dessutom kundens riskpreferenser har lokaliseras så analysera rådgivaren all insamlad information och gör en grundlig behovsanalys. Detta leder sedan vidare till att rådgivaren gör en rapport till kunden med förslag på lösningar.

3. Rapport 

Utifrån behovsanalysen tar rådgivaren fram ett förslag på lösning som syftar till att skapa en helhet och uppnå kundens mål.  Investeringsrådgivaren samordnar kundens riskpreferenser, behov och mål och därefter utarbetas en finansiell plan. Slutligen lokaliseras och presenteras de produkter som rådgivaren anser vara bäst för att kunna uppnå kundens mål.  Rådgivaren förklarar även varje rekommenderad produkts; egenskaper, risker, villkor och avgifter. Sammantaget är målet i detta steg att ge kunskap om vad som krävs för att uppnå fastställda mål.

4. Genomförande 

Efter det att du tagit del av rådgivningsrapporten och satt dig in i förutsättningar och produkterna återstår det bara för kunden att ett fatta beslut kring huruvida du vill genomföra den eller ej. Om det skulle visa sig att du inte känner dig tillfredsställd med planen så modifieras planen.  Men om du känner dig bekväm med din finansiella plan så skickas kapitalalet direkt till produktleverantören enligt rådgivarens anvisning, vi på Nordic Partners hanterar inget klientmedel.

5. Uppföljning 

Vi alla lever i en ständigt föränderlig värld där såväl personliga som placeringsmässiga förutsättningar kan komma att ändras.  Ekonomisk rådgivning är en färskvara vilket innebär att tidigare rådgivning kan bli inaktuella. Därför anser vi på Nordic Partners att en kontinuerlig uppföljningsplan alltid skall finnas på plats för att kunna säkerställa att kunden får en långsiktig optimal lösning på sitt investerat kapital.

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015