0du466l58g.jpg

Strukturerade produkter

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Strukturerade produkter är ett övergripande namn på placeringar som innehåller obligationer i kombination med optioner.

Placeringarna kan skräddarsys och är ett naturligt inslag av en professionell portfölj med kombination av fonder och företagsobligationer. Med strukturerade produkter kan man investera i marknader som vanligen är svåra att direkt investera i via aktier och fonder. Detta gör att en strukturerad produkt kan komplettera den totala portföljen. De vanligaste strukturerade produkterna består av kapitalskyddade placeringar, indexbevis samt autocalls.

Kapitalskyddad produkt – Placeringen kan vara inriktad mot många olika marknader och det investerade beloppet (nominella beloppet) är garanterat på slutdagen av emittenten. Vanligen är löptiden 3-5 år. Placeringen är lämpad för de som vill investera mot en specifik marknad utan att ta någon nämnvärd risk.

Indexbevis – Ett indexbevis följer ett visst index eller underliggande marknad till en viss förutbestämd deltagandegrad. Om deltagandegraden är 150 procent och underliggande index har stigit med 50 procent efter löptidens slut kommer investeringar ge 150 procent av 50 procent, dvs. totalt 75 procent. Ett indexbevis har oftast ett riskskydd i botten på vanligen minus 50 procent. Det gör att om underliggande index eller marknad fallit med mindre än 50 procent efter löptiden slut får kunden tillbaka hela sitt investerande belopp (nominella belopp). Faller underliggande index eller marknad mer än 50 procent betalas det insatta kapitalet (nominella beloppet) tillbaka minus utvecklingen. Det gör att investeringen faller identiskt mot underliggande index eller marknad.

Autocall – En autocall är en form av indexbevis men denna investering kan i många fall ge avkastning vid stillastående marknad och till viss del vid negativ marknadsutveckling. En autocall fungerar bra som en byggsten i den totala portföljen och fungerar väldigt väl när det gäller att sprida risken i den totala portföljen.

Företagsobligationer

Företagsobligationer

Genom att köpa en företagsobligation kommer du in i den innersta kärnan i bolaget, det vill ...
läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett övergripande namn på placeringar som innehåller obligationer i kombination med optioner. Placeringarna kan ...
läs mer

Fonder

Fonder

Det finns generellt två olika typer av fonder som man skiljer på, antingen så kallade UCITS-fonder ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015