tam2oyhwfj.jpg

Företagsobligationer

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Genom att köpa en företagsobligation kommer du in i den innersta kärnan i bolaget, det vill säga att du blir beroende företagets förmåga att skapa ett kassaflöde och betala sina utestående skulder.

En företagsobligation är ett utmärkt sätt att sprida sina risker i en portfölj och skapa kassaflöde i form av kontinuerligt utbetalade kuponger. Företagsobligationer nås oftast genom olika fonder beroende på att priset på post av obligationer oftast ligger runt 1 miljon kr eller motsvarande i annan valuta. Men för våra större investerare handlar vi direkta företagsobligationer.

Genom våra nära relationer med diverse olika aktörer har vi ständig bevakning och insikt på andrahandsmarknaden för obligationer, samt när nya företagsobligationer emitteras.

Företagsobligationer

Företagsobligationer

Genom att köpa en företagsobligation kommer du in i den innersta kärnan i bolaget, det vill ...
läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett övergripande namn på placeringar som innehåller obligationer i kombination med optioner. Placeringarna kan ...
läs mer

Fonder

Fonder

Det finns generellt två olika typer av fonder som man skiljer på, antingen så kallade UCITS-fonder ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015