photo-1427751840561-9852520f8ce8.jpeg

Fonder

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Det finns generellt två olika typer av fonder som man skiljer på, antingen så kallade UCITS-fonder eller specialfonder.

Den stora skillnaden mellan dessa två grupper är att specialfonder har friare placeringsutrymme än vad en vanlig UCITS-fond har. En specialfond får för övrigt endast säljas i Sverige om den är registrerad hos Finansinspektionen och därmed står under dess tillsyn.

Vi kan sedan dela upp fonderna ytterligare under respektive fondkategori. Under så kallade UCITS-fonder hittar vi aktiefonder, blandfonder, räntefonder samt fondandelsfonder. Det finns självklart specialfonder inom respektive fondkategori, men detta är något som tillhör ovanligheten. Under specialfonder ligger alla hedgefonder.

Företagsobligationer

Företagsobligationer

Genom att köpa en företagsobligation kommer du in i den innersta kärnan i bolaget, det vill ...
läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett övergripande namn på placeringar som innehåller obligationer i kombination med optioner. Placeringarna kan ...
läs mer

Fonder

Fonder

Det finns generellt två olika typer av fonder som man skiljer på, antingen så kallade UCITS-fonder ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015