Rådgivande Förvaltning

Innan vi gör någon form av rådgivning går vi noggrant igenom vår rådgivningsprocess.

Frågor som vi inledningsvis diskuterar i rådgivningsprocessen kan gälla syftet med förmögenheten, placeringshorisonten, förvaltningsformer, arvsfrågor, fördelning mellan olika tillgångar, förväntningar på avkastning och er attityd till risk. Anledningen till detta är att vi vill skapa oss en fullständig översikt av din ekonomi för att kunna erbjuda dig dem bästa och mest kompetenta råden.

Vi anser att nyckel till framgång är att ständigt bevaka och kontinuerligt följa upp vår rådgivning för att skapa en långsiktigt och stabil avkastning på kapitalet. För oss handlar rådgivande förvaltning om att skapa en portfölj  som framför allt slår inflationen samt den risk fria räntan oavsett marknadsförhållande.

Företagsobligationer

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Genom att köpa en företagsobligation kommer du in i den innersta kärnan i bolaget, det vill säga att du blir beroende företagets förmåga att skapa ett kassaflöde och betala sina utestående skulder. En företagsobligation är ett utmärkt sätt att sprida sina risker i en portfölj och skapa kassaflöde i form av kontinuerligt utbetalade kuponger. Företagsobligationer nås oftast genom olika fonder beroende på att priset på post av obligationer oftast ligger runt 1 miljon kr eller motsvarande i annan valuta. Men för våra större investerare handlar vi direkta företagsobligationer. Genom våra nära relationer med diverse olika aktörer har vi ständig bevakning och insikt ...

Strukturerade produkter

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Strukturerade produkter är ett övergripande namn på placeringar som innehåller obligationer i kombination med optioner. Placeringarna kan skräddarsys och är ett naturligt inslag av en professionell portfölj med kombination av fonder och företagsobligationer. Med strukturerade produkter kan man investera i marknader som vanligen är svåra att direkt investera i via aktier och fonder. Detta gör att en strukturerad produkt kan komplettera den totala portföljen. De vanligaste strukturerade produkterna består av kapitalskyddade placeringar, indexbevis samt autocalls. Kapitalskyddad produkt – Placeringen kan vara inriktad mot många olika marknader och det investerade beloppet (nominella beloppet) är garanterat på slutdagen av emittenten. Vanligen är löptiden 3-5 år. ...

Fonder

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Det finns generellt två olika typer av fonder som man skiljer på, antingen så kallade UCITS-fonder eller specialfonder. Den stora skillnaden mellan dessa två grupper är att specialfonder har friare placeringsutrymme än vad en vanlig UCITS-fond har. En specialfond får för övrigt endast säljas i Sverige om den är registrerad hos Finansinspektionen och därmed står under dess tillsyn. Vi kan sedan dela upp fonderna ytterligare under respektive fondkategori. Under så kallade UCITS-fonder hittar vi aktiefonder, blandfonder, räntefonder samt fondandelsfonder. Det finns självklart specialfonder inom respektive fondkategori, men detta är något som tillhör ovanligheten. Under specialfonder ligger alla hedgefonder.
Företagsobligationer

Företagsobligationer

Genom att köpa en företagsobligation kommer du in i den innersta kärnan i bolaget, det vill ...
läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett övergripande namn på placeringar som innehåller obligationer i kombination med optioner. Placeringarna kan ...
läs mer

Fonder

Fonder

Det finns generellt två olika typer av fonder som man skiljer på, antingen så kallade UCITS-fonder ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015