macbook-624707-1920.jpg

Tjänstepension

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare att upprätta och förvalta tjänstepensioner.

Som arbetstagare är det vanligt att man idag byter arbetsgivare mer frekvent än tidigare vilket innebär att du som arbetstagare har olika tjänstepensioner som ligger i fribrev. Ett fribrev innebär att din arbetsgivare inte längre betalar in mer premier i din tjänstepension. Däremot är det väldigt viktigt att dessa fribrev ligger optimalt placerade i samtliga lösningar. En löpande förvaltning av tjänstepensionen kan göra stor skillnaden på när du kan gå i pension.

Vi hjälper Arbetsgivare att sätta ihop tjänstepensionen så det blir optimalt för ert företag och anställda. Detta kan vara komplext de det i en tjänstepension ingår flera moment som ålderspension, efterlevandeskydd premiebefrielse och sjukpremie som kan vara intressant att beakta. Huvudregeln säger att 35 % av ditt inkomstunderlag är avdragbart, dock max 394 000 sek. Enligt kompletteringsregeln finns det även möjlighet till en retroaktiv engångsavsättning.

Idrottspension

Idrottspension

Idag är elitidrott en heltidssysselsättning och gemensamt för det flesta elitidrottarna är att det sällan finns ...
läs mer

Tjänstepension

Tjänstepension

Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare att upprätta och förvalta tjänstepensioner. Som arbetstagare är det vanligt att ...
läs mer

Privatpension

Privatpension

Vi hjälper dig se över din privata pensionssituation genom att initialt göra en pensionsutredning där vi ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015