macbook-336704-1920.jpg

Privatpension

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Vi hjälper dig se över din privata pensionssituation genom att initialt göra en pensionsutredning där vi får en överblick och förståelse över just din pensionssituation.

Vanligtvis är privata pensioner utspridda över olika aktörer, vilket medför att man som privatperson tappar kontrollen och inte har någon överblick över huruvida ens kapital är optimalt placerat. Grundtanken med privat pensionssparande är att avsätta en del av ens nuvarande lön till ens framtida pensionssparande. Det finns dock olika skattekonsekvenser som bör beaktas för att skapa en optimal privat pensionsplan.

Sedan ett par år tillbaka är det även möjligt att slå samman utspritt pensionssparande till en lösning istället för att besitta massa skvalpar hos olika aktörer. Genom denna möjlighet kan du minska dina totala avgifter och kostnader som är förknippade med ditt pensionssparande samt själv välja lämplig förvaltningsform.

Idrottspension

Idrottspension

Idag är elitidrott en heltidssysselsättning och gemensamt för det flesta elitidrottarna är att det sällan finns ...
läs mer

Tjänstepension

Tjänstepension

Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare att upprätta och förvalta tjänstepensioner. Som arbetstagare är det vanligt att ...
läs mer

Privatpension

Privatpension

Vi hjälper dig se över din privata pensionssituation genom att initialt göra en pensionsutredning där vi ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015