Pension

Vi på Nordic Partners har verktygen och kunskapen för att guida dig som privatperson och företag till en framgångsrik hållbar pensionsplan.

Pensionen är idag uppbyggd på tre olika byggstenar, allmän pension, tjänstepension och privat pension. Pensionen är en viktig aspekt att beakta, visste du tillexempel om du inte pensionssparar kommer du enbart erhålla ca 50 procent av dagens lön som inkomst när du går i pension? Detta säger ganska mycket om hur viktigt det är att besitta en hållbar och långsiktig pensionsplan för att du skall kunna leva livet som pensionär. 

Idrottspension

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Idag är elitidrott en heltidssysselsättning och gemensamt för det flesta elitidrottarna är att det sällan finns tid eller kraft till annan sysselsättning än idrottskarriären. Under ett fåtal år gäller det att endast fokusera på sin elitidrott för att kunna prestera på topp. Genom att teckna en idrottpension skapar du dig goda förutsättningar för ett liv efter karriären. Du kanske vill utbilda dig? Eller starta eget företag? Med löpande pensionssparande under din elitkarriär finns alla möjligheter för en civil karriär efter ditt idrottsutövande. Processen är relativt enkel och medför även ofta stora skattefördelar för dig. Nicolai på Nordic Partners har själv varit aktiv ...

Tjänstepension

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare att upprätta och förvalta tjänstepensioner. Som arbetstagare är det vanligt att man idag byter arbetsgivare mer frekvent än tidigare vilket innebär att du som arbetstagare har olika tjänstepensioner som ligger i fribrev. Ett fribrev innebär att din arbetsgivare inte längre betalar in mer premier i din tjänstepension. Däremot är det väldigt viktigt att dessa fribrev ligger optimalt placerade i samtliga lösningar. En löpande förvaltning av tjänstepensionen kan göra stor skillnaden på när du kan gå i pension. Vi hjälper Arbetsgivare att sätta ihop tjänstepensionen så det blir optimalt för ert företag och anställda. Detta kan vara ...

Privatpension

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Vi hjälper dig se över din privata pensionssituation genom att initialt göra en pensionsutredning där vi får en överblick och förståelse över just din pensionssituation. Vanligtvis är privata pensioner utspridda över olika aktörer, vilket medför att man som privatperson tappar kontrollen och inte har någon överblick över huruvida ens kapital är optimalt placerat. Grundtanken med privat pensionssparande är att avsätta en del av ens nuvarande lön till ens framtida pensionssparande. Det finns dock olika skattekonsekvenser som bör beaktas för att skapa en optimal privat pensionsplan. Sedan ett par år tillbaka är det även möjligt att slå samman utspritt pensionssparande till en lösning istället för att ...
Idrottspension

Idrottspension

Idag är elitidrott en heltidssysselsättning och gemensamt för det flesta elitidrottarna är att det sällan finns ...
läs mer

Tjänstepension

Tjänstepension

Vi hjälper både arbetsgivare och arbetstagare att upprätta och förvalta tjänstepensioner. Som arbetstagare är det vanligt att ...
läs mer

Privatpension

Privatpension

Vi hjälper dig se över din privata pensionssituation genom att initialt göra en pensionsutredning där vi ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015