Nyhetsbrev maj 2016 – en kort överblick

NPKAPITALFORVALTING | 09 May 2016

Räntan i april lämnades orörd både hemma i Sverige och i Europeiska centralbanken. Istället kommer man fortsätta med den expansiva penningpolitiken. Och även om man väntar sig både positiv och negativ utveckling i den globala konjunkturen, reviderar IMF ner sin prognos för den globala tillväxten.

 

Vad gäller Riksbanken anser de att den expansiva penningpolitiken bidragit till en starkare konjunktur. Inflationen stiger, även om utvecklingen är fortsatt skakig. Utvecklingen i omvärlden är dock fortsatt mycket osäker och den expansiva penningpolitiken bedrivs även där, varför Sverige anser att detsamma behöver göras här. Detta för att inflationen skall fortsätta stiga här hemma, och för att den svenska kronan inte skall bli för stark jämfört med andra valutor. Man lämnar således räntan på -0,50 procent och utökar köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor under andra delen av 2016.

 

I samma linje som ovan låter även ECB sin ränta vara oförändrad. Inga nya stödköp meddelas heller; fokus ligger istället på de stödköp som presenterades i mars. Dessa beräknas pågå till och med mars 2017.

 

När det gäller IMF förutspår de en global tillväxt om 3,2 procent, en uppskattning som är 0,2 procent lägre än vid föregående prognos. Det är främst tillväxt- och utvecklingsländer som bidrar till tillväxten, även om denna sker i en lägre takt än förut. Bland de fyra BRIC-länderna är det t ex endast Kina och Indien som fortsätter hålla en hög tillväxttakt. USA:s tillväxt är högre än i Eurozonen, men tack vare ECB:s expansiva penningpolitik, eurons låga värde jämfört med dollarn och de låga råvarupriserna anser man att man ändå kan stötta Europas ekonomier. Å andra sidan omnämns hot såsom en eventuell Brexit samt geopolitiska spänningar.

 

Med denna makroekonomiska överblick är ni välkomna att kontakta oss på Nordic Partners för ett förutsättningslöst möte. Vi presenterar investeringar som passar just er i detta marknadsläge. Ring Nicolai på +46 768 673 525 eller maila oss på info@npkapitalforvaltning.com.

 

Med förhoppning om en trevlig vecka!

 Nordic Partners

 

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015