Månadsbrev mars 2016

NPKAPITALFORVALTING | 01 Mar 2016

Även februari månad utmärktes av den oroliga aktiemarknaden som främst beror på den kinesiska ekonomin, fallande råvarupriser och den potentiella brittiska sortin ur EU. Vidare sänkte den svenska Riksbanken räntan ytterligare för att sätta fart på inflationen, allt medan den svenska ekonomin växer sig allt starkare.

 

Under G20-mötet i Shanghai i februari konstaterade man att att världsekonomin de facto är obalanserad och att strategier för att stimulera och stabilisera den globala tillväxten verkligen behövs. Olika faktorer såsom de fallande råvarupriserna, Kinas kapitalutströmning, risken för ett brittiskt utträde ur unionen men även flyktingkrisen togs upp som de främsta bovarna i dramat. Man kom överens om att G20-medlemmarna måste förhandsinformera varandra om eventuella beslut som kan komma att leda till valutasänkningar. Detta särskilt för att Kina eller Japan inte skall ta till sådana valutadevalveringar för att stärka sin egen globala konkurrenskraft. Och även om inga löften officiellt uttalades, kom man också överens om att bruka penningpolitik, finanspolitik och diverse strukturåtgärder för att stimulera tillväxten.

 

Vad gäller inrikes ekonomi beslutade den svenska Riksbanken att sänka räntan igen, denna gång från -0,35 procent till -50 procent. Banken anser att dess expansiva penningpolitik hjälpt konjunkturen och arbetslösheten, vilket förmodligen innebär en stigande inflation så småningom. Riksbanken måste även tänka på att andra centralbanker bedriver en expansiv penningpolitik och att den svenska kronan kommer att stärkas såvida inte Sverige gör detsamma, vilket i sin tur hade påverkat inflationen negativt. Banken beslutade vidare att fortsätta stödköpet av egna obligationer under första halvan av året som planerat, plus att penningpolitiken kan göras ännu mer expansiv om det skulle behövas.

 

Även om den globala marknaden alltjämt är orolig växer sig den svenska ekonomin allt starkare. Under det tredje kvartalet ökade BNP med 1,3 procent jämfört med kvartalet dessförinnan, och på årsbasis växte ekonomin med 4,1 procent. Exporten spelar en stor roll i det hela och den offentliga konsumtionen ökar, vilket i sin tur kan bero på flyktingströmmen. Däremot finns risk för överhettning i svensk ekonomi med tanke på kombinationen av den starka tillväxten och Riksbankens expansiva penningpolitik.

 

Vi på Nordic Partners är fortsatt defensiva i vår riskexponering, men anser att det finns en hel del intressanta obligationer och hedgefonder som kan ge dig som investerare en god möjlighet till en fin avkastning i det nuvarande marknadsklimatet. Ni är varmt välkomna att kontakta oss på för ett förutsättningslöst möte; ring Nicolai på +46 768 673 525 eller maila oss på info@npkapitalforvaltning.com för vidare information. 

 

Trevlig tisdag!

 

Nordic Partners

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015