Månadsbrev – en makroekonomisk överblick juni 2016

NPKAPITALFORVALTING | 08 Jun 2016

Greklands stödbetalning

 

Greklands långivare lånade i maj ut 10,3 miljarder euro till landet med krav om att ytterligare besparingar och skattehöjningar skall följa. Förhoppningen är att utländska investerare skall få tilltro till landet och återvända till den grekiska marknaden igen. Dessutom har Eurogruppen tillsammans med IMF beslutat att bevilja Grekland skuldlättnader i form av längre löptider och lägre ränta på redan befintliga lån. Men, den grekiska ekonomin har långt kvar till fullständig återhämtning, särskilt med tanke på den stigande statsskulden, den alltjämt höga arbetslösheten och de hårda besparingskraven. På 7 år har den grekiska ekonomin trots allt krympt med hela 25 procent.

 

Sveriges export

 

Den inhemska ekonomin växte med 0,5 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Det är en aning lägre än väntat och kan betyda att Sverige är på väg in i en period med en lite lägre tillväxt. Ekonomin är dock alltjämt stark med stigande konsumtion, investeringar och sysselsättning. Men, vad gäller exporten utvecklas den sämre än tidigare vilket kan bero på att tillväxten är svagare på viktiga exportmarknader än vad den är i Sverige.

 

Storbritannien och EU-medlemskapet

 

Som de flesta av oss vet vid det här laget röstar Storbritannien om ett eventuellt utträde ur EU den 23 juni. Om landet röstar ja till att lämna EU kommer detta självklart få både ekonomiska och politiska konsekvenser. Vad gäller Storbritannien skulle landet förmodligen bli än mer isolerat, plus att många arbetsmöjligheter skulle gå upp i rök. Vad gäller Sverige skulle vi förmodligen få sämre förhandlingsstyrka i frågor rörande euron. Varken vi eller Storbritannien är med i eurosamarbetet. Dessutom har båda länder varit framstående vad gäller frihandel, medan många andra EU-medlemmar röstar för en större protektionism.

 

Med denna mycket korta makroekonomiska överblick är ni välkomna att kontakta oss på Nordic Partners för ett förutsättningslöst möte för att exempelvis diskutera vilka placeringar som eventuellt skulle passa er i dagens marknadsläge. Vänligen kontakta oss på info@npkapitalforvaltning.com för vidare info eller om ni har övriga frågor.

 

 

 

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015