Emissioner från Strukturinvest och Mangold strukturerade investeringar

NPKAPITALFORVALTING | 26 May 2016

Med detta nyhetsbrev vill vi på Nordic Partners ta tillfället i akt och presentera två intressanta emissioner från Strukturinvest och Mangold strukturerade investeringar.

 

Strukturinvests fjärde emission

 

Strukturinvests fjärde emission för året är här och består bland annat av tre case, nämligen Tillväxtmarknader, High Yield och Råvarubolag. Utbudet är i övrigt extensivt och placeringarna presenterar olika avkastningsprofil och risknivå för att passa varierande önskemål och behov. Emissionen stänger den 23 juni.

 

Nyheterna i emissionen inkluderar placeringar mot råvarupriserna och aktiemarknaderna då dessa äntligen börjat återhämta sig.

 

Indexbevis Tillväxtmarknader ger dig tillexempel exponering mot ett omfattande tillväxtmarknadsindex genom en indikativ deltagandegrad om 140 procent. Indexbevis Brasilien Ryssland Platå har i sin tur en indikativ deltagandegrad om 400 procent vid utveckling upp till 20 procent.

 

Återigen hittar vi dessutom Autocall Guldbolag samt ett indexbevis med exponering mot två guldbolagsindex. Aktieobligation Råvarubolag Fixed, med 100 procents kapitalskydd, erbjuder i sin tur exponering mot råvarubolag.

 

Vidare finns också Kreditcertifikat Global som ger exponering mot en global aktiekorg samt skydd av nominellt belopp, givet att max 35 kredithändelser i underliggande kreditindex inte inträffar.

 

Mangolds fjärde emission

 

Mangold strukturerade placeringar har också sin fjärde emission för året som tecknas till 29 juni, där man bland annat tar hänsyn till marknadens osäkerhet kortsiktigt. Stockholmsbörsen är fortfarande ostadig och marknaderna utomlands uppvisar ännu stor osäkerhet. Därför släpper man återigen Twin-Spin Sprinter Sverige med två års löptid som möjliggör avkastning även vid nedåtgående marknadsutveckling.

 

Å andra sidan tror man på den globala återhämtningen och den inhemska ekonomin och väljer därför att lägga stor tyngd på Stockholmsbörsen och starka svenska bolag.

 

Vad gäller nyheter presenterar denna emission Räntebevis Stena. Räntebevis Stena ger dig kvartalsvisa kuponger om sex procent de första två åren. Därefter är det fem procent + M Stibor som gäller de resterande tre åren. Många storbanker tror på en uppåtgående trend avseende räntan inom 1,5 år vilket i sin tur hade påverkat produktens kuponger positivt de resterande tre åren.

 

För mer info eller frågor, tveka inte att höra av er till oss på info@npkapitalforvaltning.com eller +46 76 867 35 25.

 

 

 

 

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015