Emission 5 - Mangold

NPKAPITALFORVALTING | 30 Jun 2016

Mangold lanserar nu sin femte emission som tecknas till och med den 26 augusti. Det främsta många investerare dock tänker på är att Brexit faktiskt blev en realitet. Börserna gick neråt kraftigt under måndagen, men Stockholmsbörsen tillexempel, återhämtade sig en aning under tisdagen och onsdagen.

Med det sagt är det fortfarande otroligt svårt att konkludera något om både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av Storbritanniens EU-utträde. Oavsett kommer dock de flesta investerare att vara mer på sin vakt inom den närmsta tiden.

Men, man bör emellertid komma ihåg att det är i dagsaktuella tider som strukturerade produkter visar sig extra starka. Du som investerare kan tillexempel få en kraftig deltagandegrad i uppåtgående rörelser, men även klara av kraftiga kursfall tack vare kapitalskydd eller riskbarriärer.

Mangolds femte emission presenterar således tre produkter, nämligen Aktieobligation Globala Bolag 6, Sprinter OMX 6 och Autocall Europeiska Bolag Ack. Månadskupong +/-, där de två förstnämnda varit med i föregående emissioner. Den sistnämnda produkten erbjuder i sin tur en möjlighet till månadsvisa ackumulerande kuponger om 1 procent och en kupongbarriär om 60 procent.

För vidare information, tveka inte att kontakta oss på 0768673525 eller läs mer här.

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015