Emission 5 - Mangold

NPKAPITALFORVALTING | 30 Jun 2016

Mangold lanserar nu sin femte emission som tecknas till och med den 26 augusti. Det främsta många investerare dock tänker på är att Brexit faktiskt blev en realitet. Börserna gick neråt kraftigt under måndagen, men Stockholmsbörsen tillexempel, återhämtade sig en aning under tisdagen och onsdagen. Med det sagt är det fortfarande otroligt svårt att konkludera något om både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av Storbritanniens EU-utträde. Oavsett kommer dock de flesta investerare att vara mer på sin vakt inom den närmsta tiden. Men, man bör emellertid komma ihåg att det är i dagsaktuella tider som strukturerade produkter visar sig extra starka. Du ...

Strukturinvests sommaremission

NPKAPITALFORVALTING | 28 Jun 2016

Nu är Strukturinvests sommaremission äntligen här och tecknas fram till den 2 september. Förutom grundutbudet presenteras intressanta High Yield-placeringar såsom 1396 Räntebevis Stena och 1399 Kreditobligation Global. High Yield utgör delvis marknaden för företagsobligationer. Företagsobligationer, det vill säga obligationer utgivna av företag, har blivit extra populära på grund av historiskt låga räntor och en stor osäkerhet på aktiemarknaden. Obligationer som kallas High Yield har en högre risk än övriga obligationer men betalar i gengäld en högre ränta. Vidare presenterar emissionen placeringar med exponering mot råvarubolag såsom 1403 Aktieobligation Råvarubolag Fixed Best och 1401 Indexbevis Guldbolag. Den globala tillväxten stärks gradvis och ...

Garantums nya emission juni 2016

NPKAPITALFORVALTING | 23 Jun 2016

Idag lanserar Garantum Fondkommission sin nya emission som tecknas till och med den 1 september. Hur ser det då ut på marknaden just nu? Dessvärre är oron påtaglig och fortsatt hög. Förutom oron för Kinas ekonomiska tillstånd har oron för en eventuell Brexit tillkommit. Och även om dessa orosmoln så småningom kommer att avta har vi även höstens val i USA och ett ökat amerikanskt inflationstryck att tänka på. Trots mörka moln växer sig dock den globala konjunkturen starkare, sakta men säkert. Generell statistik indikerar att USA:s arbetsmarknad fortfarande är stark, även om sysselsättningsökningen var låg föregående månad. En ökning i jobb ...

Månadsbrev – en makroekonomisk överblick juni 2016

NPKAPITALFORVALTING | 08 Jun 2016

Greklands stödbetalning   Greklands långivare lånade i maj ut 10,3 miljarder euro till landet med krav om att ytterligare besparingar och skattehöjningar skall följa. Förhoppningen är att utländska investerare skall få tilltro till landet och återvända till den grekiska marknaden igen. Dessutom har Eurogruppen tillsammans med IMF beslutat att bevilja Grekland skuldlättnader i form av längre löptider och lägre ränta på redan befintliga lån. Men, den grekiska ekonomin har långt kvar till fullständig återhämtning, särskilt med tanke på den stigande statsskulden, den alltjämt höga arbetslösheten och de hårda besparingskraven. På 7 år har den grekiska ekonomin trots allt krympt med hela 25 ...

Emissioner från Strukturinvest och Mangold strukturerade investeringar

NPKAPITALFORVALTING | 26 May 2016

Med detta nyhetsbrev vill vi på Nordic Partners ta tillfället i akt och presentera två intressanta emissioner från Strukturinvest och Mangold strukturerade investeringar.   Strukturinvests fjärde emission   Strukturinvests fjärde emission för året är här och består bland annat av tre case, nämligen Tillväxtmarknader, High Yield och Råvarubolag. Utbudet är i övrigt extensivt och placeringarna presenterar olika avkastningsprofil och risknivå för att passa varierande önskemål och behov. Emissionen stänger den 23 juni.   Nyheterna i emissionen inkluderar placeringar mot råvarupriserna och aktiemarknaderna då dessa äntligen börjat återhämta sig.   Indexbevis Tillväxtmarknader ger dig tillexempel exponering mot ett omfattande tillväxtmarknadsindex genom en indikativ deltagandegrad om 140 procent. Indexbevis Brasilien ...

Garantums emission maj 2016

NPKAPITALFORVALTING | 19 May 2016

Den globala osäkerheten som påverkat de finansiella marknaderna de senaste månaderna håller ännu i sig. Med anledning av de fortsatt låga råvaru- och energipriserna uppskattar vissa att den globala ekonomin håller på att sakta ned. Å andra sidan växer den globala konjunkturen sig starkare, även om det sker successivt och något sakta   Vad gäller USA finns möjlighet till en ökad inrikes efterfrågan eftersom fler jobb och snabbare löneökningar tillkommit. Samtidigt blir den europeiska tillväxten också högre. Och även om man förutspår att den kinesiska tillväxten blir lägre i år än i fjol, blir den tillräckligt hög för att stödja en eventuell ...

Nyhetsbrev maj 2016 – en kort överblick

NPKAPITALFORVALTING | 09 May 2016

Räntan i april lämnades orörd både hemma i Sverige och i Europeiska centralbanken. Istället kommer man fortsätta med den expansiva penningpolitiken. Och även om man väntar sig både positiv och negativ utveckling i den globala konjunkturen, reviderar IMF ner sin prognos för den globala tillväxten.   Vad gäller Riksbanken anser de att den expansiva penningpolitiken bidragit till en starkare konjunktur. Inflationen stiger, även om utvecklingen är fortsatt skakig. Utvecklingen i omvärlden är dock fortsatt mycket osäker och den expansiva penningpolitiken bedrivs även där, varför Sverige anser att detsamma behöver göras här. Detta för att inflationen skall fortsätta stiga här hemma, och för ...

Årets tredje emission från Strukturinvest

NPKAPITALFORVALTING | 18 Apr 2016

Idag lanseras årets tredje emission från Strukturinvest, Emission 2016:3. Utöver grundutbudet hittar vi två case, nämligen High Yield och Småbolag. Dessutom innehåller emissionen ett generöst utbud av placeringar med varierande avkastningsprofil samt risknivå för att passa olika investerares behov.   Bland nyheterna i emissionen hittas 1357 Indexbevis Sverige Platå med indikativt 380 procent vid utveckling upp till 20 procent. Vidare finns två nya raka indexbevis, nämligen 1360 Indexbevis Europa med indikativt 160 procent deltagandegrad. Vad gäller autocalls är nyheten 1364 Autocall Svenska Byggbolag Combo med exponering mot fyra byggbolag och indikativa kuponger om 10 respektive 5 procent.   För vidare info eller eventuella funderingar, ...

Ny emission från Garantum

NPKAPITALFORVALTING | 11 Apr 2016

Garantums nuvarande emission bäddar för en väldiversifierad portfölj – upptäck strukturerade placeringar med olika egenskaper vad gäller underliggande marknad, riskprofil och löptid. Det är viktigt att sprida risker i en portfölj via dessa medel.   Förutom en riskspridd portfölj får du dessutom övriga fördelar såsom kapitalskydd eller löpande kupongutbetalningar i denna emission. Din portfölj blir starkare med smarta strukturerade placeringar, särskilt i dagens fortfarande oroliga marknad. Behovet av alternativa placeringar, det vill säga placeringar som möjliggör avkastning även om man förväntar sig annat, är alltjämt stort om man jämför med rena aktie- och ränteplaceringar.   Välkommen att kontakta oss på info@npkapitalforvaltning.com eller 0768673525 för ...

Månadsbrev mars 2016

NPKAPITALFORVALTING | 01 Mar 2016

Även februari månad utmärktes av den oroliga aktiemarknaden som främst beror på den kinesiska ekonomin, fallande råvarupriser och den potentiella brittiska sortin ur EU. Vidare sänkte den svenska Riksbanken räntan ytterligare för att sätta fart på inflationen, allt medan den svenska ekonomin växer sig allt starkare.   Under G20-mötet i Shanghai i februari konstaterade man att att världsekonomin de facto är obalanserad och att strategier för att stimulera och stabilisera den globala tillväxten verkligen behövs. Olika faktorer såsom de fallande råvarupriserna, Kinas kapitalutströmning, risken för ett brittiskt utträde ur unionen men även flyktingkrisen togs upp som de främsta bovarna i dramat. Man ...

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015