apple-606761-1920.jpg

Privatpersoner

NPKAPITALFORVALTING | 26 Sep 2015

Rådgivande förvaltning till privatpersoner kännetecknas ofta en individ som har ärvt eller byggt upp en form av kapital som denna individ vill förvalta till en bättre avkastning en bankernas ”riskfria” inlåningsränta.

Det kan exempelvis vara en individ som vill arvsplanera och eventuell kringgå en arvskatt eller vill styra kapitalet till en viss individ vid bortfall.

Generellt kan man säga att det finns två olika typer investerare

  • Den som vill spekulera sig till en förmögenhet inom överskådlig framtid
  • Den som redan anser sig förmögen och vill i första hand bevara sin förmögenhet

Vår rådgivande förvaltning inriktar sig i första hand till den andra kategorin, det vill säga till dem privatpersoner som vill bevara sin förmögenhet och uppnå en högre avkastning än risk fria räntan. En förmögenhet per definition är väldigt abstrakt och individuellt då denna kan tolkas till olika belopp. Nordic Partners erbjuder en aktiv rådgivande förvaltning till dem privatpersoner som innehar ett placeringsbart kapital som överstiger 500 000 SEK.

Företag

Företag

Att vara del av ett framgångsrikt företag som genererar överskottskapital kan ge nya möjligheter men samtidigt ...
läs mer

Privatpersoner

Privatpersoner

Rådgivande förvaltning till privatpersoner kännetecknas ofta en individ som har ärvt eller byggt upp en form ...
läs mer

Stiftelser

Stiftelser

En stiftelse kan anses vara en komplex organisation men det är något som funnits mer än ...
läs mer

Aktiv rådgivning

Genom en aktiv rådgivning och tighta relationer med fondförvaltare och arrangörer är vår målsättning att skapa ett mervärde åt våra klienter och framgångsrika investeringar.

Nordic partners

Vi på Nordic partners kan erbjuda ett brett spektrum av produkter och kan skräddarsy våra rekommendationer efter våra klienters behov och omständigheter.

Huvudkontor

Birger Jarlsgatan 18 A, 3 tr
114 34 Stockholm
Sweden

Design & programming Lagervall.com 2015